NY ANTON’NY HAKANTO CONTEMPORARY AO MADAGASIKARA

Noho ny lazan’ny fampirantiana I Have forgotten the Night niaraka tamin’ny fandraisana anjaran’ny Groupe Filatex tamin’ny fanohanana ara-bola ny Pavillon de Madagascar, trano hevan’i Madagasikara tamin’ny Biennale de Venise  2019 faha-58 dia tsikaritra ny firoborobon’ny sehatry ny kanto ao Madagasikara ary tsapa ihany koa ny fahasahiranan’ny mpanakanto  manoloana ny havitsian’ny toerana fampirantiana sy ny tsy fisian’ny toerana famoronana.

Avy amin’izany no nahatonga an’i Hasnaine Yavarhoussen naniry hanorina ao Antananarivo, toerana fampirantiana sy famoronana, Hakanto Contemporary ho fivondronan’ny kolontsaina ao Madagasikara sy ny any ivelany, ho sehatra ahafahan’ny mpankanto hiseo ary ho toerana manara-penitra ahafahan’ny tsirairay miaina ny kolontsaina.

Ny fihaonan’ny mpanohana ny kanto Hasnaine Yavarhoussen sy ny mpanakanto Joël Andrianomearisoa no nampitsiry ny tanjona hanome aina vaovao ho an’ny sehatry ny famoronana ao Madagasikara ary nahatonga ny faniriana hanorina ny Fonds Yavarhoussen miaraka amin’ny fanomanana fandaharam-potoana ao Madagasikara sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ho an’ny taranja rehetra ho fanohanana sy fanomezana toky ho an’ny tanora taranaka mbola ho avy eo anivon’ny famoronana mba hanandratra avo ny harenan’ny kolontsainan’ny Afrika, ny Ranomasimbe Indianina ary izao tontolo izao.