Fonds Yavarhoussen (MG)

FONDS YAVARHOUSSEN

Ny Fonds Yavarhoussen dia fandraisana andraikitra, hevitr’i Hasnaine Yavarhoussen, Tale Jerenaly ny Groupe Filatex. Vondrona mpamokatra angovo, zones franches, mpanorina ary mpanangana foto-drafitr’asa.

Niforona tamin’ny taona 2019 ny FYH ary maniry ny hampiroborobo ny sehatry ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy, ny kolontsaina miavaka ao Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.

Fitrandrahana, fanohanana, fiarahana hanorina ny ho avy, fanomezan-danja ny famoronana sy ny fivoarana Malagasy no anisan’ny tanjona voafaritra.