Fonds de dotation (MG)

FONDS DE DOTATION HY

Ny Fonds de Dotation HY dia fandraisana andraikitra, hevitr’i Hasnaine Yavarhoussen, tale jerenaly ny Groupe Filatex. Vondrona mpamokatra angovo, zones franches, mpanorina ary mpanangana foto-drafitr’asa.

Niforona tamin’ny taona 2019 ny FDD HY ary maniry ny hampiroborobo ny sehatry ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy, ny kolontsaina miavaka ao Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.

Fitrandrahana, fanohanana, fiarahana hanorina ny ho avy, fanomezan-danja ny famoronana sy ny fivoarana Malagasy no anisan’ny tanjona voafaritra.