Fonds Yavarhoussen (MG)

FONDS YAVARHOUSSEN

Ny Fonds Yavarhoussen dia fandraisana andraikitra, hevitr’i Hasnaine Yavarhoussen, Tale Jerenaly ny Groupe Filatex izay ahitana orinasa mpamokatra angovo, orinasa akaf’haba, orinasa mpanorina ary mpanangana foto-drafitr’asa.

Niforona tamin’ny taona 2019 ny Fonds Yavarhoussen ary maniry ny hampiroborobo ny sehatry ny kanton’ny vanim-potoana ankehitriny Malagasy, ny kolontsaina miavaka ao Madagasikara eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.

Fitrandrahana, fanohanana, fiarahana hanorina ny ho avy, fanomezan-danja ny famoronana sy ny fivoarana Malagasy no anisan’ny tanjona voafaritra.